Scanning av gamle bilder

Scanning.
Har du gamle bilder, negativ eller positiv film du vil ha scannet:

Enkeltbilder fra papirbilde, kr 50,- i en størrelse som er gunstig ut i fra orginalen. (Uredigert)
Dersom det blir nødvendig med redigering,  reperasjon/gjenoppretting  blir det et tillegg på kr 200,- pr halvtime.

Negativ eller positiv film: kr 10 ,- pr bilde uten redigering.

Dreier det seg om flere bilder kan pris avtales

De fleste bildene lar seg reparere selv om de er skadet, pris for slikt arbeid kan avtales ut fra hvor omfattende skadene er.


Bildene kan leveres på CD/DVD ferdig redigerte, i full opppløsning og til fritt bruk.
Utskrift på fotopapir gjøres gjerne, men det kommer tillegg i pris, inntil størrelse A4 (20x29 cm) kr 150,-. Utskriften må være tilpasset størrelsen på bildet slik at det blir en bra kvalitet.

Eksempelbilde:

Scanning/bearbeiding totalt ca 1 time.

Med sepia-effekt:


1 kommentar: